سرنگ انسولین 1 میلی لیتر سها

1.700تومان

ساخت این سرنگ در درمان بیماری دیابت، بسیار موثر بوده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش داده است. سرنگ انسولین یک میلی لیتری سها، به صورت یکپارچه طراحی شده است.

سرنگ انسولین 1 میلی لیتر سها

1.700تومان