سرنگ انسولین یک میلی‌لیتر آوا

1.800تومان

سرنگ انسولین یک میلی لیتر آوا، سرنگی یکپارچه است که مشکل محاسبه میزان انسولین تزریق شده را تا حد خیلی زیادی برطرف کرده است. این سرنگ فضای نامناسبی که مقداری انسلولین در آن باقی می‌ماند را ندارد و از این لحاظ نسبت به خیلی از سرنگ‌هایی که سر سوزن آن از بدنه جدا می‌شود، برتری دارد.
سرنگ انسولین یک میلی‌لیتر آوا

1.800تومان