سرنگ 5 سی سی سه تکه یزد

2.000تومان

سرنگ 5 میلی لیتر سه تکه یزد برای تزریقات زیر پوستی و وریدی مورد استفاده قرار می گیرد. سرسوزن این محصول از بدنه جدا بوده و برای کاهش نشتی از گسکت در این محصول استفاده می شود.
سرنگ 5 سی سی سه تکه یزد

2.000تومان