سرنگ 5 سی سی لوئرلاک سه تکه یزد

2.000تومان

سرنگ 5 میلی لیتر لوئرلاک سه تکه یزد برای تزریقات زیر پوستی استفاده می شود. به دلیل لوئرلاک بودن نوک سرنگ و همچنین وجود گسکت در آن امکان نشتی و جدا شدن سرسوزن هنگام تزریق تا حد زیادی کاهش یافته است.
سرنگ 5 سی سی لوئرلاک سه تکه یزد

2.000تومان