سرنگ 2 سی سی دو تکه یزد

1.600تومان

از سرنگ 2 میلی لیتر دو تکه یزد برای تزریقات زیر پوستی و وریدی استفاده می شود. سر سوزن این نوع سرنگ به دلیل دو تکه بودن از بدنه سرنگ جدا می باشد.
سرنگ 2 سی سی دو تکه یزد

1.600تومان