سرنگ 2 سی سی سه تکه یزد

1.800تومان

سرنگ 2 میلی لیتر سه تکه یزد معمولاً برای تزریقات فشار بالا و همچنین زیر پوستی مورد استفاده قرار می گیرد.
سرنگ 2 سی سی سه تکه یزد

1.800تومان