سرسوزن گیج ۱۶ سفید آوا

120.000تومان

نوک سرسوزن‌ 16 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.سرسوزن گیج 16 با طول های 13 و 25 و 32 و 38 میل در بازار موجود بوده و عموما مصرف دامی دارد.

سرسوزن گیج ۱۶ سفید آوا

120.000تومان