سرسوزن گیج ۱۸ صورتی آوا

75.000تومان

نوک سرسوزن‌ 18 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.

سرسوزن گیج ۱۸ صورتی آوا

75.000تومان