نخ جراحی PVDF سوپا ریورس کات

از دسته نخ های غیر قابل جذب مصنوعی (Synthetic non-Absorbable Sutures) است که از جنس پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) می‌باشد و بصورت تک رشته تولید می‌شود. سطح مقطع ریورس کات سوزن برای دوختن نسوج سخت مورد استفاده قرار می گیرد.