تیغ بیستوری (جراحی) سایز ۲۳ موریس

95.000تومان

تیغ جراحی بیستوری موریس ساخت کشور چین و در سایز های مختلف می باشند.

تیغ بیستوری (جراحی) سایز ۲۳ موریس

95.000تومان