نخ جراحی مرسیلن اتیکون (MERSILENE ETHICON)

از دسته نخ های غیر قابل جذب غیر طبیعی (Synthetic non- Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از جنس پلی استر (polyester) و به صورت چند رشته ای یا تک رشته ای تولید می‌شود.