نخ جراحی سیلک اتیکون (MERSILK ETHICON)

از دسته نخ های غیر قابل جذب طبیعی (Natural non- Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از الیاف ابریشم ساخته شده و چند رشته ای است.