تیغ بیستوری سوان مورتون SP90 (swann morton)

4.600.000تومان

تیغ SP90 سوان مورتون و SP91 برند سوان مورتون با ساختار چهار طرفی نیزه مانند خود به طور اختصاصی توسط پزشک و تکنسین کاشت مو برای پروسه کاشت مو مورد استفاده قرار میگیرد.

تیغ بیستوری سوان مورتون SP90 (swann morton)

4.600.000تومان