تیغ بیستوری سوان مورتون15 (Swann-Morton)

900.000تومان

تیغ شماره 15 با لبه برش منحنی شکل یکی از سنتی ترین و مرسوم ترین تیغها برای ایجاد برش در پوست و بافتهای عضلانی می باشد.

تیغ بیستوری سوان مورتون15 (Swann-Morton)

900.000تومان