تیغ بیستوری سایز 11 هرنز (Herenz)

170.000تومان

یکی از پرکاربردترین و تیزترین تیغ ها جهت انجام حجامت تیغ بیستوری شماره 11 می باشد. از این تیغ همچنین برای برش های مختلف جراحی عمومی و عروقی استفاده می شود.

تیغ بیستوری سایز 11 هرنز (Herenz)

170.000تومان