تیغ بیستوری سایز 20 هرنز (Herenz)

170.000تومان

تیغ جراحی هرنز سایز 20 برای انواع جراحی که در آن نیاز به برش های بزرگ می باشد کاربردی مطلوب دارد از این رو می توان از این تیغ جراحی به شکل مناسبی برای جراحی استفاده کرد و در نوع متفاوت عرضه می گردد.

تیغ بیستوری سایز 20 هرنز (Herenz)

170.000تومان