تیغ جراحی سایز 22 اکسل (Exel)

210.000تومان

تیغ جراحی موریس سایز 20 برای انواع جراحی که در آن نیاز به برش های بزرگ می باشد کاربردی مطلوب دارد از این رو می توان از این تیغ جراحی به شکل مناسبی برای جراحی استفاده کرد و در نوع متفاوت عرضه می گردد.

تیغ جراحی سایز 22 اکسل (Exel)

210.000تومان