تیغ جراحی سایز 11 پارامونت (Paramount)

110.000تومان

تیغ جراحی پارامونت سایز 11 دارای لبه صاف و برنده است و برای ایجاد برش های سطحی و ظریف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تیغ با دسته شماره 3 قابل استفاده است و اغلب در انجام عمل حجامت از این تیغ استفاده می‌شود.

تیغ جراحی سایز 11 پارامونت (Paramount)

110.000تومان