واكسن زنده ليوفيليزه عليه آرتريت ويروسی (BIO-VAC REO)

می‌باید حدود 2 تا 4 میلی‌لیتر از حلال در داخل ویال واکسن لیوفیلیزه اضافه شود تا محتویات ویال کاملاً حل شود.‌