اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus

اسپیرامایسین در طیور و بوقلمون جهت کنترل و درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های ذکر شده، خصوصاً مایکوپلاسموز، سینوزیت عفونی، کوریزا، آنتریت نکروتیک، وبای مرغان و سینوویت عفونی تجویز می‌شود.‌