اکسی تتراسایکلین 20 % – Oxytetracycline 20%

اکسی تتراسایکلین 20 % جهت درمان عفونت‌های باکتریایی در طیور استفاده می‌شود. این محصول برای درمان عفونت‌های تنفسی، آنتریت باکتریایی همچنین برای عفونت‌های تنفسی ناشی از پاستورلا و کلی باسیلوز طیور قابل مصرف می‌باشد.