مگاداکس 20 – MEGA Dox 20

مگاداکس 20 | MEGA Dox 20 در پیشگیری و درمان کلی باسیلوز،‌CRD‌ ناشی از مایکوپلاسما، عفونت‌های مفصلی، پاستورلوز (وبای طیور)، ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیا، کوریزای عفونی ناشی از هموفیلوس، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی کاربرد دارد.