اسپکترا مست® دی سی – Spectramast® DC

سوسپانسیون استریل سفتیوفور هیدروکلراید ( اسپکترا مست® دی سی | Spectramast® DC) برای درمان ورم پستان های تحت بالینی زمان خشکی مرتبط با استافیلوکوک اورئوس ،استرپتوکوک دیس گالاکتیه و استرپتوکوک یوبریس استفاده می شود

شناسه محصول: d01498 دسته: , ,