رنال پلاس رویان (RENAL PLUS)

محلول خوراکی رنال پلاس در طیور به اختلالات ادراری و کلیوی مانند سنگ های ادراری، عفونت های کلیوی، مسمومیت های دارویی و … کمک می‌کند.