نوتری وت (Nutri Vet)

این محصول شامل انواع ویتامین ها، اسید آمینه، مواد معدنی و انواع عناصر کمیاب می‌باشد که در طیور برای پیشگیری و درمان کمبود های تغذیه ای و همچنین در مواقع استرس ناشی از نوک چینی، واکسیناسیون، حمل و نقل و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.