بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

آنتی بیوتیک

جنتامکس - Gentamax

جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

جنتامکس | Gentamax در درمان بیماری های عفونی حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک در اسب، گاو، گوساله، سگ، گربه، گوسفند و بز مانند آنتریت، متریت، باکتریمی، پیومتر، سپتی سمی کره اسب ها و گوساله ها ناشی از پروتئوس و پسودوموناس، عفونت های ادراری، پوستی، گوارشی و تنفسی کاربرد دارد.‌
تماس بگیرید

رویتری سُل - Roytrisol

سولفامتوکسازول+تری‌متوپریم | Sulfamethoxazole+Trimethoprim

در مواردی که به ترکیب سولفامتوکسازول و تری‌متوپریم حساسیت مشاهده شود و نیز در مواردی که مشکلا‌ت کلیوی، کبدی و یا مشکلات خونی وجود داشته باشد مصرف رویتری سُل | Roytrisol ممنوع است.‌
تماس بگیرید

(زد) اکسی جکت 20% طولانی اثر - Z-Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

(زد) اکسی جکت 20% طولانی اثر | Z-Oxyject 20% LA به روش های عضلانی (IM) و داخل وریدی(IV) مصرف می شود. برای ایجاد اثر طولانی مدت (LA)‌، توصیه می شود دارو به صورت عضلانی و عمیق تزریق شود.‌
تماس بگیرید

(زد) لینکوجکت اس - Z-Lincoject S

لینکومایسین 5%+اسپکتینومایسین 10%

محلول تزریقی لینکومایسین + اسپکتینومایسین برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به لینکومایسین و یا اسپکتینومایسین (مانند گرم مثبت هایی چون استافیلوکوک، استرپتوکوک های بتاهمولیتیک و گونه های مایکوپلاسما و برخی گرم منفی ها) در گوساله شیرخوار، گوسفند و بز به کار می رود.‌
تماس بگیرید

تایلومکس 20 - Tylomax20

تایلوزین 20% | tylosin 20%

تایلومکس 20 | Tylomax20 برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورداستفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

تایلومکس 5 رویان - Tylomax5 Rooyan

تایلوزین 5% | tylosin 5%

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

تیل موجکت - Tilmoject

تیل مایکوزین 30% | tilmicosin 30%

گاو و گوسفند: 10 میلی گرم تیل موجکت | Tilmoject به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یک میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن) فقط به صورت زیرجلدی تزریق شود. تزریق در ناحیه پوست شانه ها و یا روی دنده ها انجام شود. تزریق را می توان در دو ناحیه مجزا انجام داد.‌
تماس بگیرید

اکسی جکت 20% طولانی اثر - Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

اکسی تتراسایکلین ‌طولانی اثر انتخاب اول جهت درمان تعدادی از عفونت های سیستمیک و یا موضعی در گاو، گوسفند و بز
تماس بگیرید

اکسی جکت 10% - Oxyject 10%

اکسی تتراسایکلین 10% | Oxytetracycline 10%

اکسی جکت 10% | Oxyject 10% به سه صورت داخل عضلانی (IM)‌، داخل وریدی (IV)‌، و زیرجلدی (SC) قابل تزریق می باشد.
تماس بگیرید

اکسی جکت 5% - Oxyject 5%

اکسی تتراسایکلین 5% | Oxytetracycline 5%

اکسی جکت 5% | Oxyject 5% به سه صورت داخل عضلانی (IM)‌، داخل وریدی (IV)‌، و زیرجلدی (SC) قابل تزریق می باشد.
تماس بگیرید

لینکوجکت اس - Lincoject S

لینکومایسین 5%+اسپکتینومایسین 10%

محلول تزریقی لینکومایسین + اسپکتینومایسین برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به لینکومایسین و یا اسپکتینومایسین (مانند گرم مثبت هایی چون استافیلوکوک، استرپتوکوک های بتاهمولیتیک و گونه های مایکوپلاسما و برخی گرم منفی ها) در گوساله شیرخوار، گوسفند و بز به کار می رود.‌
تماس بگیرید

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan

انروفلوکساسین 10%

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسماها و نیز بعضی عفونت های ثانویه متعاقب بیماری های ویروسی بکار می رود. از این دارو در درمان عفونت های ادراری، تنفسی، گوارشی، پوستی و بافت های نرم استفاده می شود.‌
تماس بگیرید

انروفلوکساسین 5% رویان - Enrofloxacin 5% Rooyan

انروفلوکساسین 5%

گاو، گوسفند و بز: در درمان عفونت‌های ثانویه مایکوپلاسمایی و باکتریایی دستگاه تنفس (مایکوپلاسما، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوکوک) و گوارش (اشرشیاکلی، سالمونلا) کاربرد دارد. همچنین در درمان برونکوپنومونی انزئوتیک گوساله‌ها نتایج بسیار خوبی دیده شده است.‌
تماس بگیرید

داکسی جکت - Doxyject

داکسی سایکلین 10% | Doxycycline 10%

داکسی جکت | Doxyject جهت درمان پنومونی، برونکوپنومونی، گندیدگی سم، عفونت مفصل و ناف، آناپلاسموز و آبسه های کلیوی و کبدی ناشی از میکروارگانیسم های حساس به داکسی سایکلین استفاده می شود.‌
تماس بگیرید

آپرامکس - Apramax

آپرامایسین 20% | Apramaycin 20%

کنترل و درمان کلی باسیلوز، سالمونلوز و عفونت های تنفسی در گوساله و گوسفند
تماس بگیرید

نئومايسين 20 % رویان - Neomycin 20%

نئومایسین 20% | Neomycin 20%

نئومایسین سولفات به طور عمده بر روی باکتری های هوازی گرم منفی نظیر اشریشیا کُلی، کلبسیلا، پروتئوس، سالمونلا و برخی از باکتری های گرم مثبت اثر دارد، ولی بر روی باکتری های بی هوازی تأثیر مطلوبی ندارد.
تماس بگیرید

نئومکس 20 رویان - Neomax 20

نئومایسین 20% | Neomycin 20%

نئومکس 20 رویان | Neomax 20 در دام و طیور و به منظور درمان اسهال سفید در گوساله ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتریت های طیور مورد استفاده قرار می گیرد.‌
تماس بگیرید

مگا کولی - MEGA Coli

کلیستین (سولفات) 4.000.000 واحد بین المللی

مگا کولی | MEGA Coli برای پیشگیری و درمان عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به کلیستین در طیور و دام.‌
تماس بگیرید

کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) - Colistin + Spectinomycin

کلیستین + اسپکتینومایسین

عفونت‌های میکروبی دستگاه گوارش در بره، بزغاله و گوساله
تماس بگیرید

کلی استاپ 10 رویان - Coli Stop 10 Rooyan

کلیستین (سولفات) 2/000/000 واحد بین المللی

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده بر اثر باکترهای حساس به کلیستین در طیور. ضمنا کلی استاپ 10 رویان | Coli Stop 10 Rooyan را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست به کار برد.
تماس بگیرید

کلی استاپ 10 رویان (پمپ) - (Coli Stop 10 Rooyan (pump

کلیستین COLISTIN (سولفات) |2/000/000 واحد بین المللی

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به فلورفنیکل 50% در طیور.
37,900 تومان

اگزابایوپن - Exabiopen

بنزیل پنی سیلین ، دی هیدرواسترپتومایسین

اگزابایوپن | Exabiopen علیه طیف گسترده‌ای از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت و گونه‌های لپتوسپیرا عمل می‌کند.
تماس بگیرید

آموکسیل ریتارد - Amoxoil retard

آموکسی سیلین | Amoxicillin

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به آموکسی سیلین در گاو، گوسفند، سگ و گربه
تماس بگیرید

لينكوتريمكس - Lincotrimex

لینکومایسین+اسپکتینومایسین

لینکوتریمکس | Lincotrimex در درمان عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به ترکیب لینکومایسین و اسپکتینومایسین
تماس بگیرید