بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT (ریسپنس + هرپس ویروس بوقلمون) برای واکسیناسیون جوجه های یکروزه سالم به صورت زیرپوستی یا به شکل in ovo در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 18 تا 19 روزه علیه بیماری مارک تجویز می‌شود.
تولیدکننده: Zoetis
  تماس بگیرید

  مشخصات محصول

  مشخصات :

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT (ریسپنس + هرپس ویروس بوقلمون) واکسنی دوگانه جهت ایمن کردن ماکیان در برابر بیماری مارک می‌باشد.

  ترکیب:

  سروتیپ‌های 1 و 3 ویروس زنده بیماری مارک

  نوع واکسن:

  ویروس زنده منجمد شده

  موارد مصرف:

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT (ریسپنس + هرپس ویروس بوقلمون) برای واکسیناسیون جوجه های یکروزه سالم به صورت زیرپوستی یا به شکل in ovo در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 18  تا 19 روزه علیه بیماری مارک تجویز می‌شود.

  برنامه‌های واکسیناسیون:

  – جوجه‌های سالم یکروزه را به شکل زیرپوستی واکسینه نمایید.

  – تخم‌مرغ‌های حاوی جنین 18 تا 19 روزه را از طریق روش in ovo واکسینه نمایید.

  – دوزاژ : در جوجه‌های یکروزه 0.2 میلی‌لیتر به صورت زیرپوستی و در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 0.1 میلی‌لیتر به صورت  in ovo تزریق صورت می‌پذیرد.

  روش تجویز:

  – زیرپوستی : برای جوجه‌های یکروزه

  – تزریق : in ovo برای جنین‌های 18 تا 19 روزه ماکیان داخل تخم‌مرغ

  جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجویز واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT به بروشور محصول مراجعه نمایید.

  زمان پرهیز از مصرف:

  براساس قوانین و مقررات کشور مذکور در نظر گرفته خواهد شد.

  موارد احتیاط:

  به عنوان حلال، تنها از حلال استریل شرکت ZOETIS استفاده نمایید.

  به محض باز شدن ویال، کل محتویات واکسن باید مصرف شود.

  پس از حل کردن واکسن داخل حلال، محتویات آن بایستی طی 2 ساعت مورداستفاده واقع شود.

  محتویات واکسن (به شکل رقیق نشده یا داخل حلال) که مورد مصرف قرار نگرفته‌اند و ظروف مربوطه بایستی سوزانده شوند.

  ذخـیـره‌سـازی، حـمـل و نقـل و تـجـویـز ایـن واکـسـن بـایـسـتی بـراسـاس دستورالعمل‌های مذکور صورت پذیرند.

  براساس قوانین کشور موردنظر، موارد خاص و نیز قوانین مربوطه در مورد استفاده از این واکسن می‌توانند لحاظ گردند.

  ترکیب نمودن این واکسن، با سایر محصولات بیولوژیک توصیه نمی شود.

  موارد منع مصرف:

  چنانچه براساس دستورالعمل‌های فوق‌الذکر مصرف شود، مورد خاصی وجود ندارد.

  در محتویات این واکسن از جنتامایسین به عنوان ماده نگهدارنده استفاده شده است.

  ملاحظات :

  کلیه اقدامات محتاطانه مانند استفاده از دستکش و محافظ صورت یا عینک جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی حین کار با نیتروژن مایع و احتمال شکسته شدن و انفجار ویال‌های واکسن هنگامی که از ازت مایع خارج می‌شوند را باید مدنظر داشت. هنگامی که ویال واکسن را از جایگاه خود  خارج می‌نمایید، واکسن را که در دستان حاوی دستکش شما قرار دارند بدور از صورت و بدن خود نگهدارید.

  به کمک واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT به یاری گله خود بشتابید.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با نماینده شرکت ZOETIS در کشور خود تماس حاصل نمایید.

  شرایط نگهداری:

  واکسن در نیتروژن مایع نگهداری شود.

  حلال واکسن را در زیر حرارت 27 درجه سلسیوس نگهداری نمایید.

  قابلیت های بسته‌بندی :

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT در داخل آمپول‌های شیشه‌ای 2 میلی‌لیتری (1000 یا 2000 دوزی) عرضه می‌گردد. حلال این واکسن در بطر‌ی‌های شیشه‌ای 200، 400 و 500 میلی‌لیتری یا کیسه‌های پلاستیکی 200، 400، 500 یا1000 میلی‌لیتر عرضه می‌شود. شاید تمام بسته بندی ها در بازار موجود نباشد.

  تولید کننده:

  شرکت Zoetis

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصول

  مشخصات :

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT (ریسپنس + هرپس ویروس بوقلمون) واکسنی دوگانه جهت ایمن کردن ماکیان در برابر بیماری مارک می‌باشد.

  ترکیب:

  سروتیپ‌های 1 و 3 ویروس زنده بیماری مارک

  نوع واکسن:

  ویروس زنده منجمد شده

  موارد مصرف:

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT (ریسپنس + هرپس ویروس بوقلمون) برای واکسیناسیون جوجه های یکروزه سالم به صورت زیرپوستی یا به شکل in ovo در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 18  تا 19 روزه علیه بیماری مارک تجویز می‌شود.

  برنامه‌های واکسیناسیون:

  – جوجه‌های سالم یکروزه را به شکل زیرپوستی واکسینه نمایید.

  – تخم‌مرغ‌های حاوی جنین 18 تا 19 روزه را از طریق روش in ovo واکسینه نمایید.

  – دوزاژ : در جوجه‌های یکروزه 0.2 میلی‌لیتر به صورت زیرپوستی و در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 0.1 میلی‌لیتر به صورت  in ovo تزریق صورت می‌پذیرد.

  روش تجویز:

  – زیرپوستی : برای جوجه‌های یکروزه

  – تزریق : in ovo برای جنین‌های 18 تا 19 روزه ماکیان داخل تخم‌مرغ

  جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجویز واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT به بروشور محصول مراجعه نمایید.

  زمان پرهیز از مصرف:

  براساس قوانین و مقررات کشور مذکور در نظر گرفته خواهد شد.

  موارد احتیاط:

  به عنوان حلال، تنها از حلال استریل شرکت ZOETIS استفاده نمایید.

  به محض باز شدن ویال، کل محتویات واکسن باید مصرف شود.

  پس از حل کردن واکسن داخل حلال، محتویات آن بایستی طی 2 ساعت مورداستفاده واقع شود.

  محتویات واکسن (به شکل رقیق نشده یا داخل حلال) که مورد مصرف قرار نگرفته‌اند و ظروف مربوطه بایستی سوزانده شوند.

  ذخـیـره‌سـازی، حـمـل و نقـل و تـجـویـز ایـن واکـسـن بـایـسـتی بـراسـاس دستورالعمل‌های مذکور صورت پذیرند.

  براساس قوانین کشور موردنظر، موارد خاص و نیز قوانین مربوطه در مورد استفاده از این واکسن می‌توانند لحاظ گردند.

  ترکیب نمودن این واکسن، با سایر محصولات بیولوژیک توصیه نمی شود.

  موارد منع مصرف:

  چنانچه براساس دستورالعمل‌های فوق‌الذکر مصرف شود، مورد خاصی وجود ندارد.

  در محتویات این واکسن از جنتامایسین به عنوان ماده نگهدارنده استفاده شده است.

  ملاحظات :

  کلیه اقدامات محتاطانه مانند استفاده از دستکش و محافظ صورت یا عینک جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی حین کار با نیتروژن مایع و احتمال شکسته شدن و انفجار ویال‌های واکسن هنگامی که از ازت مایع خارج می‌شوند را باید مدنظر داشت. هنگامی که ویال واکسن را از جایگاه خود  خارج می‌نمایید، واکسن را که در دستان حاوی دستکش شما قرار دارند بدور از صورت و بدن خود نگهدارید.

  به کمک واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT به یاری گله خود بشتابید.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با نماینده شرکت ZOETIS در کشور خود تماس حاصل نمایید.

  شرایط نگهداری:

  واکسن در نیتروژن مایع نگهداری شود.

  حلال واکسن را در زیر حرارت 27 درجه سلسیوس نگهداری نمایید.

  قابلیت های بسته‌بندی :

  واکسن پولواک® مارک | Poulvac® marek CVI+HVT در داخل آمپول‌های شیشه‌ای 2 میلی‌لیتری (1000 یا 2000 دوزی) عرضه می‌گردد. حلال این واکسن در بطر‌ی‌های شیشه‌ای 200، 400 و 500 میلی‌لیتری یا کیسه‌های پلاستیکی 200، 400، 500 یا1000 میلی‌لیتر عرضه می‌شود. شاید تمام بسته بندی ها در بازار موجود نباشد.

  تولید کننده:

  شرکت Zoetis

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورآمریکا
  نوع محصولواکسن
  طریقه مصرفمحلول استریل تزریقی
  گونه هدفماکیان
  بسته بندی5 عدد آمپول 1000 دوزی | 5 عدد آمپول 2000 دوزی
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورآمریکا
  نوع محصولواکسن
  طریقه مصرفمحلول استریل تزریقی
  گونه هدفماکیان
  بسته بندی5 عدد آمپول 1000 دوزی | 5 عدد آمپول 2000 دوزی
  برچسب‌های محصول