بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک

ارمتوکسین® - ORMETHOXINE

سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

ترکیب: ارمتوکسین® | ORMETHOXINE هر کیلوگرم از پریمیکس ارمتوکسین® | ORMETHOXINE حاوی 250 گرم سولفادیمتوکسین و 50 گرم ارمتوپریم است.‌
تماس بگیرید

روتت 100 - Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% | Oxytetracycline 100%

کنترل و درمان فرونکلوز ناشی از آئروموناس سالمونیسیدا و هم چنین گونه های مختلف یرسینیا ،ویبریو و میکسوباکتر در آزادماهیان و قزل آلا‌
105,000 تومان

فیش فلورال رویان® - ®Fish Floral 50

فلورفنیکل 50% | Florfenicl 50%

فیش فلورال رویان® | ®Fish Floral 50 Rooyan در ماهیان برای درمان بیماری های باکتریایی که به فلورفنیکل حساس هستند استفاده می شود.‌
تماس بگیرید

سولفاجکت - Sulfaject

سولفادیازین 20% + تری متوپریم 4%

سولفاجکت | Sulfaject جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به تری متوپریم و سولفادیازین در اسب، گاو، سگ و گربه توصیه می گردد. طیف درمانی دارو شامل بعضی از گونه های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشرشیاکلی، اکتینوباسیلوس، اکتینومایسس، کلبسیلا، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا، پرتئوس میرابیلیس، پاستورلا، آنتروباکتر آئروژنز، هموفیلوس، آنفلوانزا، ویبریو، بروسلا و کورینه باکتریوم ها می شود.‌
تماس بگیرید

جنتامکس - Gentamax

جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

جنتامکس | Gentamax در درمان بیماری های عفونی حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک در اسب، گاو، گوساله، سگ، گربه، گوسفند و بز مانند آنتریت، متریت، باکتریمی، پیومتر، سپتی سمی کره اسب ها و گوساله ها ناشی از پروتئوس و پسودوموناس، عفونت های ادراری، پوستی، گوارشی و تنفسی کاربرد دارد.‌
تماس بگیرید

هگزاجکت ۱۰ - Hexaject 10

فلونیکسین،مگلومتین

1میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (معادل 10 میلی گرم اکسی تتراسایکلین و 2 میلی گرم فلونکسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت داخل وریدی و یا داخل عضلانی عمیق، درمان برحسب شدت بیماری می تواند 3 تا 5 روز ادامه یابد. ‌
تماس بگیرید

فلوجکت - Floject

فلورفنیکل 30% | Florfenicol 30%

گاو: درمان BRD ایجاد شده توسط پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس.‌ سگ و گربه: عفونت های سیستمیک حساس به دارو به ویژه هنگامی که استفاده از کلرامفنیکل بدلیل خاصیت میلوتوکسیک آن امکان پذیر نباشد.‌
تماس بگیرید

دانوجکت 18® - ®Danoject 18

دانوفلوکساسین 18% | Danofloxacin 18%

– جهت درمان و کنترل بیماری تنفسی گاو ناشی از مانهیمیاهمولیتیکا، پاستورلامولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی و مایکوپلاسمابویس – جهت درمان ورم پستان حاد کلی فرمی – جهت درمان اسهال کلی باسیلوزی در گوساله های شیری
تماس بگیرید

رویتری سُل - Roytrisol

سولفامتوکسازول+تری‌متوپریم | Sulfamethoxazole+Trimethoprim

در مواردی که به ترکیب سولفامتوکسازول و تری‌متوپریم حساسیت مشاهده شود و نیز در مواردی که مشکلا‌ت کلیوی، کبدی و یا مشکلات خونی وجود داشته باشد مصرف رویتری سُل | Roytrisol ممنوع است.‌
تماس بگیرید

(زد) اکسی جکت 20% طولانی اثر - Z-Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

(زد) اکسی جکت 20% طولانی اثر | Z-Oxyject 20% LA به روش های عضلانی (IM) و داخل وریدی(IV) مصرف می شود. برای ایجاد اثر طولانی مدت (LA)‌، توصیه می شود دارو به صورت عضلانی و عمیق تزریق شود.‌
تماس بگیرید

(زد) لینکوجکت اس - Z-Lincoject S

لینکومایسین 5%+اسپکتینومایسین 10%

محلول تزریقی لینکومایسین + اسپکتینومایسین برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به لینکومایسین و یا اسپکتینومایسین (مانند گرم مثبت هایی چون استافیلوکوک، استرپتوکوک های بتاهمولیتیک و گونه های مایکوپلاسما و برخی گرم منفی ها) در گوساله شیرخوار، گوسفند و بز به کار می رود.‌
تماس بگیرید

تایلومکس 20 - Tylomax20

تایلوزین 20% | tylosin 20%

تایلومکس 20 | Tylomax20 برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورداستفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

تایلومکس 5 رویان - Tylomax5 Rooyan

تایلوزین 5% | tylosin 5%

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استـافیـلوکوک ها، استـرپتـوکوک ها، کورینـه باکتـریـوم ها و برخی از میکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

تیل موجکت - Tilmoject

تیل مایکوزین 30% | tilmicosin 30%

گاو و گوسفند: 10 میلی گرم تیل موجکت | Tilmoject به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یک میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن) فقط به صورت زیرجلدی تزریق شود. تزریق در ناحیه پوست شانه ها و یا روی دنده ها انجام شود. تزریق را می توان در دو ناحیه مجزا انجام داد.‌
تماس بگیرید

اکسی جکت 20% طولانی اثر - Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

اکسی تتراسایکلین ‌طولانی اثر انتخاب اول جهت درمان تعدادی از عفونت های سیستمیک و یا موضعی در گاو، گوسفند و بز
تماس بگیرید

اکسی جکت 10% - Oxyject 10%

اکسی تتراسایکلین 10% | Oxytetracycline 10%

اکسی جکت 10% | Oxyject 10% به سه صورت داخل عضلانی (IM)‌، داخل وریدی (IV)‌، و زیرجلدی (SC) قابل تزریق می باشد.
تماس بگیرید

اکسی جکت 5% - Oxyject 5%

اکسی تتراسایکلین 5% | Oxytetracycline 5%

اکسی جکت 5% | Oxyject 5% به سه صورت داخل عضلانی (IM)‌، داخل وریدی (IV)‌، و زیرجلدی (SC) قابل تزریق می باشد.
تماس بگیرید

ماربوجکت - Marboject

ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

ماربوجکت | Marboject درمان عفونت های تنفسی ناشی ازHistophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ,Mycoplasma bovis ‌
تماس بگیرید

لینکوجکت اس - Lincoject S

لینکومایسین 5%+اسپکتینومایسین 10%

محلول تزریقی لینکومایسین + اسپکتینومایسین برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به لینکومایسین و یا اسپکتینومایسین (مانند گرم مثبت هایی چون استافیلوکوک، استرپتوکوک های بتاهمولیتیک و گونه های مایکوپلاسما و برخی گرم منفی ها) در گوساله شیرخوار، گوسفند و بز به کار می رود.‌
تماس بگیرید

فلورفلوجکت - Florfluject

فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوماین

مصرف فلورفلوجکت | Florfluject در حیواناتی که قبلاً‌ به فلونیکسین یا فلورفنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.
تماس بگیرید

اریتروجکت - Erythroject

اریترومایسین 10% | Erythromycin 10%

تزریق اریتروجکت | Erythroject به میزان 4 میلی لیتر به ازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق عمیق داخل عضلانی به مدت 3 تا 5 روز در دام های بالای 200 کیلوگرم بهتر است تزریق در عضلات گردن انجام شود.‌
تماس بگیرید

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan

انروفلوکساسین 10%

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسماها و نیز بعضی عفونت های ثانویه متعاقب بیماری های ویروسی بکار می رود. از این دارو در درمان عفونت های ادراری، تنفسی، گوارشی، پوستی و بافت های نرم استفاده می شود.‌
تماس بگیرید

انروفلوکساسین 5% رویان - Enrofloxacin 5% Rooyan

انروفلوکساسین 5%

گاو، گوسفند و بز: در درمان عفونت‌های ثانویه مایکوپلاسمایی و باکتریایی دستگاه تنفس (مایکوپلاسما، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوکوک) و گوارش (اشرشیاکلی، سالمونلا) کاربرد دارد. همچنین در درمان برونکوپنومونی انزئوتیک گوساله‌ها نتایج بسیار خوبی دیده شده است.‌
تماس بگیرید

داکسی جکت - Doxyject

داکسی سایکلین 10% | Doxycycline 10%

داکسی جکت | Doxyject جهت درمان پنومونی، برونکوپنومونی، گندیدگی سم، عفونت مفصل و ناف، آناپلاسموز و آبسه های کلیوی و کبدی ناشی از میکروارگانیسم های حساس به داکسی سایکلین استفاده می شود.‌
تماس بگیرید