بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
تایلوزین (تارترات) | Tylosin Tartrate

نیمچه های گوشتی و پولت ها: برای درمان با شروع علایم بیماری (CRD)، هر ساشه در200 لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 5/0 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.
تولیدکننده: رویان دارو
  تماس بگیرید

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  هرساشه تایلوزیت® | ®Tylosit حاوی 100گرم تایلوزین (تارترات) فعال است.

  مکانیسم اثر:

  تایلوزیت® | ®Tylosit جزء گروه آنتی بیوتیک های مـاکرولید میباشد که اثر ضد میکروبی خود را از طریق جلوگیری از سنتز پروتئـین در سلول باکتری ایجاد نموده و در نتیجه آن رشد، فعالیت و تکثیر باکتری ها متوقف شده و سلول باکتری از بین می رود و بدین طریق اثر آنتی باکتریال خود را ظاهر می سازد. این آنتی بیوتیک از سوش استرپتومایسـس فرادیه  گرفته می شود و به صورت برگشت پذیر به واحد فرعی 50s ریبوزوم متصل گشته و مکانیسم اثر خود را از این طریق اعمال می نماید.

  موارد مصرف:

  • تایلوزین (تارترات) دارای طـیـف اثـر وسیعی اسـت که خـصوصاً بـر عـلـیه میکروب هـای گرم مثـبـت مانند استافـیلوکوک ها، استرپتوکوک ها و کوریــنه باکتری ها مـوثـر می بـاشـد.
  • این آنتی بیوتیک هـمچنین بر علیه بعضی از باکتری های گرم منفی مانند ویـبریـوکـلی و تعـدادی از اسپـیروکت ها و نیز برخی ویروس ها موثر مـی بـاشـد.
  • تایلوزین (تارترات) همچنین بـر روی بسیاری از مایـکـوپلاسـمـاهـای طـیـور به خصوص مایکوپلاسما گالی سپـتـیکوم، عامل بیماری (CRD)، نـیـز مــوثـر می بـاشد.
  • هـمچـنیـن عـلیـه مایـکوبـاکـتـریا، کلامیدیا و ریکتزیـا نـیـز موثر بوده ولی تـاثـیـری بـر روی پروتوزوآ و قارچ ها ندارد.
  • تایلوزیت® در درمان عفونت های سیستمیک و موضعی کـه توسط میکروب های حساس به این آنتی بیوتیک ایجاد می شـود و در درمان عفونت های کیسه های هوایی ناشی از مایکوپلاسما ساینوویه و مایکوپلا‌سما گالی سپتیکوم (عامل سینوزیت عفونی در بوقلمون ها) ‌اسـتـفـاده می شـود.
  • ضـمـنا” اثـرات مفـید تایلوزیت® در کاهـش ســطـح عــفـــونـت مـتـعـاقـب اسـتـرس نـاشـی از تجــویز واکسن زنده به اثبات رسیده است.
  • ضمناً جهت درمان عفونت های باکتریایی زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  نیمچه های گوشتی و پولت ها:  برای درمان با شروع علایم بیماری (CRD)، هر ساشه در200  لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 5/0 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.

  بوقلمون:  برای درمان با شروع علایم هر ساشه در 200 لیتر آب به مدت 3 روز

  زنبور عسل:  به ازای هر کندو 200  میلی گرم از محصول را با 20 گرم پودر شکر مخلوط نموده و بر روی قاب هایی که در آنها تخم ریزی شده است بپاشید، این عمل را به صورت یک بار در هفته و به مدت 3 هفته انجام دهید.

  زمان پرهیز از مصرف:

  در جوجه های گـــوشتی 24 سـاعـت قـبـل از کـشـتــار و در بوقلمون 5 روز قبل از کشتار باید آب حاوی تایلوزیت® | ®Tylosit قطع شـود.

  در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

  تداخل دارویی:

  هیچگونه موارد منع مصرف یا تداخل دارویـی گزارش نشده است.

  موارد احتیاط:

  از تـماس پـوست بـا تایلوزیت® جـلوگیری شود . این دارو را دور از دستـرس کـودکان نگهــداری نـمائـید. بعـد از استفاده از دارو حتماً دست ها را با آب و صابون بشویید.

  شرایط نگهداری:

  در جای خشک، زیر 25  درجه سلسیوس  و دور از از دسترس کودکان نگهداری شود.

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  هرساشه تایلوزیت® | ®Tylosit حاوی 100گرم تایلوزین (تارترات) فعال است.

  مکانیسم اثر:

  تایلوزیت® | ®Tylosit جزء گروه آنتی بیوتیک های مـاکرولید میباشد که اثر ضد میکروبی خود را از طریق جلوگیری از سنتز پروتئـین در سلول باکتری ایجاد نموده و در نتیجه آن رشد، فعالیت و تکثیر باکتری ها متوقف شده و سلول باکتری از بین می رود و بدین طریق اثر آنتی باکتریال خود را ظاهر می سازد. این آنتی بیوتیک از سوش استرپتومایسـس فرادیه  گرفته می شود و به صورت برگشت پذیر به واحد فرعی 50s ریبوزوم متصل گشته و مکانیسم اثر خود را از این طریق اعمال می نماید.

  موارد مصرف:

  • تایلوزین (تارترات) دارای طـیـف اثـر وسیعی اسـت که خـصوصاً بـر عـلـیه میکروب هـای گرم مثـبـت مانند استافـیلوکوک ها، استرپتوکوک ها و کوریــنه باکتری ها مـوثـر می بـاشـد.
  • این آنتی بیوتیک هـمچنین بر علیه بعضی از باکتری های گرم منفی مانند ویـبریـوکـلی و تعـدادی از اسپـیروکت ها و نیز برخی ویروس ها موثر مـی بـاشـد.
  • تایلوزین (تارترات) همچنین بـر روی بسیاری از مایـکـوپلاسـمـاهـای طـیـور به خصوص مایکوپلاسما گالی سپـتـیکوم، عامل بیماری (CRD)، نـیـز مــوثـر می بـاشد.
  • هـمچـنیـن عـلیـه مایـکوبـاکـتـریا، کلامیدیا و ریکتزیـا نـیـز موثر بوده ولی تـاثـیـری بـر روی پروتوزوآ و قارچ ها ندارد.
  • تایلوزیت® در درمان عفونت های سیستمیک و موضعی کـه توسط میکروب های حساس به این آنتی بیوتیک ایجاد می شـود و در درمان عفونت های کیسه های هوایی ناشی از مایکوپلاسما ساینوویه و مایکوپلا‌سما گالی سپتیکوم (عامل سینوزیت عفونی در بوقلمون ها) ‌اسـتـفـاده می شـود.
  • ضـمـنا” اثـرات مفـید تایلوزیت® در کاهـش ســطـح عــفـــونـت مـتـعـاقـب اسـتـرس نـاشـی از تجــویز واکسن زنده به اثبات رسیده است.
  • ضمناً جهت درمان عفونت های باکتریایی زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  نیمچه های گوشتی و پولت ها:  برای درمان با شروع علایم بیماری (CRD)، هر ساشه در200  لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 5/0 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.

  بوقلمون:  برای درمان با شروع علایم هر ساشه در 200 لیتر آب به مدت 3 روز

  زنبور عسل:  به ازای هر کندو 200  میلی گرم از محصول را با 20 گرم پودر شکر مخلوط نموده و بر روی قاب هایی که در آنها تخم ریزی شده است بپاشید، این عمل را به صورت یک بار در هفته و به مدت 3 هفته انجام دهید.

  زمان پرهیز از مصرف:

  در جوجه های گـــوشتی 24 سـاعـت قـبـل از کـشـتــار و در بوقلمون 5 روز قبل از کشتار باید آب حاوی تایلوزیت® | ®Tylosit قطع شـود.

  در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

  تداخل دارویی:

  هیچگونه موارد منع مصرف یا تداخل دارویـی گزارش نشده است.

  موارد احتیاط:

  از تـماس پـوست بـا تایلوزیت® جـلوگیری شود . این دارو را دور از دستـرس کـودکان نگهــداری نـمائـید. بعـد از استفاده از دارو حتماً دست ها را با آب و صابون بشویید.

  شرایط نگهداری:

  در جای خشک، زیر 25  درجه سلسیوس  و دور از از دسترس کودکان نگهداری شود.

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولآنتی بیوتیک
  طریقه مصرفپودر قابل حل در آب
  گونه هدفزنبور عسل ، ماکیان ، بوقلمون
  بسته بندیساشه 100 گرمی
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولآنتی بیوتیک
  طریقه مصرفپودر قابل حل در آب
  گونه هدفزنبور عسل ، ماکیان ، بوقلمون
  بسته بندیساشه 100 گرمی
  برچسب‌های محصول