بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

ضد کوکسیدیوز

ضد کوکسیدیوز

کوکسیدین رویان (Coxidine)

به طور کلی کوکسیدین | Coxidine در طیور، بوقلمون، گاو، گوسفند، سگ و گربه کاربرد دارد.
تماس بگیرید

زواکوکس رویان (Zoacox)

زواکوکس® | ®Zoacox برای کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در نیمچه های گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه تخم گذار و بوقلمون مصرف می شود.
تماس بگیرید

مادوکارب رویان (Maducarb)

مادوکارب® - ®Maducarb
تماس بگیرید

کلوپیدول 25% رویان (Clopidol 25%)

کلوپیدول 25% | Clopidol 25% با نام علمی 3 و 5 دی کلرو – 2 و 6 دی متیل – 4 پیریدینول، یک مشتق پیریدونی ویک کوکسیدیواستات شیمیایی می‌باشد.‌
تماس بگیرید

کوکسی زاین رویان (Coccizine)

کوکسی زاین | Coccizine برای درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف شامل ایمریا نکاتریکس ، ماکسیما ، آسروولینا، برونتی، تنلا، پاراکوکس، آدنوئیدس، مله آگریمیتیس و سالمونلوز ناشی از سالمونلاگالیناروم،پولوروم، انتریتیدیس، تیفی موریوم و پاستورلوز (وبای طیور) موثر است.
تماس بگیرید

سالینوکوکس رویان (Salinocox)

سالینوکوکس | Salinocox به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.
تماس بگیرید

روبیکوکس رویان (Robicox)

روبیکوکس | Robicox در طیور گوشتی و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.‌
تماس بگیرید

کیلوکوکسید رویان (Qilucoxid)

به منظور کمک در پیشگیری و کنترل کوکسیدیـوز نـاشـی از E.brunetti – E.necatrix – E.tenella – E.mitis – E.adenoides E.gallopavonis – E.meleagrimitis – E.acervulina – در جوجه های گوشتی و بوقلمون در حال رشد.
تماس بگیرید

موننکوکس رویان (Monencox)

موننکوکس | Monencox بـرای کـنـتـرل وپــیـشـگـیـری از کـوکـسیـدیــوز درنیمچه هـای گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه های تخم گذار و بـوقلمون هـای پـرواری مصـرف می شود.
تماس بگیرید

مادوراسین رویان (Maduracin)

پریمیکس مادوراسین | Maduracin باید بـه مـیـزان 500 گرم در تـن 55 میلی گرم مادورامایسین آمونیوم به ازای هر کیلوگرم دان به طور کامل و با دقت با خوراک مخلوط شود.
تماس بگیرید

فری کوکس رویان (Freecox)

این دارو از طریق آب آشامیدنی طیور تجویز می گردد. دوز پایه در طیور 7‌ میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد و معمولاً یکبار درمان به مدت 2 روز متوالی کافی است. در صورت نیاز بهتر است درمان بعداز 5 روز تکرار گردد.
تماس بگیرید

اتوآمپروکس رویان (Ethoamprox)

اتوآمپروکس | Ethoamprox یک کوکسیـدیــواستات وسـیع الـطیـف است که با اثـر قـاطـع علیـه ایمریـاهـای مخـتـلف جهت پیشگیــری از بـروز کـوکـسیـدیـوز در طـیـور گـوشتی، پولتهای مادر و تخم گذار و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد
تماس بگیرید

آمپرومکس 9/6 رویان (Ampromax 9.6)

آمپرومکس 9/6 | Ampromax 9.6 به منظور پیشگیری و درمان کوکسیدیوز طیور به کار می‌رود و علیه طیف وسیعی از گونه‌های بیماریزای ایمریا شامل ایمریا تنلا، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکسیما، ایمریا برونتی، ایمریا میتیس، ایمریا پره کوکس، ایمریا نکاتریکس در طیور گوشتی، و ایمریا آدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس، ایمریا گالوپاونیس و ایمریا مله آگریدیس در بوقلمون موثر است.
تماس بگیرید

دکوکس (Deccox)

دکوکس | Deccox جهت پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور به کار می‌رود. ‌‌ جهت کنترل کوکسیدیوز ناشی از آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا آسرولینا، آیمریا میواتی، آیمریا ماگزیما و آیمریا برونتیدر طیور صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.‌
تماس بگیرید

سایکوستات (CYCOSTAT)

سایکوستات | CYCOSTAT، روبنیدین هیدروکلراید، یک کوکسیدیواستات شیمیایی قوی در نیمچه‌های گوشتی است.
تماس بگیرید

آواتک (AVATEC)

در بیش از 130 مورد آزمایش تعیین حساسیت کوکسیدیواستات (AST) که بر روی 3 گونه رایج ایمریاهای نیمچه‌های گوشتی یعنی ایمریا اسرولینا، ایمریا ماکزیما و ایمریا تنلا به عمل آمد، بیشترین اثر را آواتک (لازالوسید) از خود نشان داد.
تماس بگیرید